نمایش 15 نتیحه

قابل توجه کلیه ارگانهای دولتی و دانشگاهی ؛ شرکت ایده کنترل سُها در نظر دارد مواد مصرفی پرینترهای چاپ کارت را با قیمتی استثنایی در اختیار این سازمان ها قرار دهد.جهت بهره گیری از این تخفیف های ویژه، ارائه نامه درخواست به نام سازمان و برای شرکت ایده کنترل سها در قالب نامه اداری و سربرگ الزامی میباشد.