نمایش یک نتیجه

قابل توجه کلیه ارگانهای دولتی و دانشگاهی ؛کاردمی در نظر دارد مواد مصرفی پرینترهای چاپ کارت را با قیمتی استثنایی در اختیار این سازمان ها قرار دهد.جهت بهره گیری از این تخفیف های ویژه، ارائه نامه درخواست به نام سازمان و برای کاردمی در قالب نامه اداری و سربرگ الزامی میباشد.

Call Now Button