فروش ویژه ریبون نیسکا

ریبون رنگی زبرا

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی پیش فرض

ریبون رنگی زبرا – 440 – 800015 – YMCKO

کد کالا : 440-800015
نام ریبون : ریبون رنگی – YMCKO
تعداد چاپ : 200 چاپ
دستگاه سازگار: P430i- P310i- P330i
درجه کیفیت : غیر اصلی (کره)

ریبون رنگی زبرا – 940-800015

کد کالا : 940-800015
نام ریبون : ریبون رنگی – YMCKO
تعداد چاپ : 250 چاپ
دستگاه سازگار: P110i- P120i
درجه کیفیت : اصلی

ریبون زبرا رنگی -440-800015


کد کالا : 440-800015
نام ریبون : ریبون رنگی – YMCKO
تعداد چاپ : 200 چاپ
دستگاه سازگار: P330i- P430i- P520i- P310i- P320i- P420i
درجه کیفیت : اصلی
فروش ویژه ریبون نیسکا