فیلتر براساس قیمت :

فروشگاه

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی پیش فرض

09070105S – ریبون تکرنگ اسکرچ HODOO

 
کد کالا : 09070105S
نام ریبون :  ریبون تکرنگ اسکرچ – Scratch
تعداد چاپ : 1000 چاپ
دستگاه سازگار: SIP-30
درجه کیفیت : اصلی

09070205L -ریبون KO

 
کد کالا : 09070205L
نام ریبون : ریبون مشکی با لایه محافظ – Black & Overly
تعداد چاپ : 500 چاپ
دستگاه سازگار: SIP-30
درجه کیفیت : غیر اصلی (کره)

09070505L

 

کد کالا : 09070505L
نام ریبون : ریبون رنگی – YMCKO
تعداد چاپ : 200 چاپ
دستگاه سازگار: SIP-30
درجه کیفیت : اصلی

۰۹۰۷۰۵۰۵L

کد کالا : ۰۹۰۷۰۵۰۵L
نام ریبون : ریبون رنگی – YMCKO
تعداد چاپ : ۲۰۰ چاپ
دستگاه سازگار: SIP-30
درجه کیفیت : غیر اصلی (کره)

20121016003

 
کد کالا : 20121016003
نام ریبون : ریبون رنگی شورت پنل – YMCKO1/3
تعداد چاپ : 350 چاپ
دستگاه سازگار: CTC940
درجه کیفیت  : اصلی

20141112026

 
کد کالا :  20141112026
نام ریبون : ریبون رنگی – YMCKO
تعداد چاپ : 400 چاپ
دستگاه سازگار: CTC940
درجه کیفیت  : اصلی

20150604018-ریبون مشکی-2000پرینت-CTC940

 

کد کالا : 20150604018
نام ریبون : ریبون مشکی – Black
تعداد چاپ : 2000 چاپ
دستگاه سازگار: CTC940
درجه کیفیت  : اصلی

44200

 
کد کالا : 44200
نام ریبون :ریبون رنگی – YMCKO
تعداد چاپ : 250 چاپ
دستگاه سازگار: C30
درجه کیفیت : اصلی

44232

 
کد کالا : 44232
نام ریبون : ریبون تکرنگ مشکی – K
تعداد چاپ : 1000 چاپ
دستگاه سازگار: DTC 400
درجه کیفیت : اصلی

45000

 
کد کالا : 45000
نام ریبون : ریبون رنگی – YMCKO
تعداد چاپ : 250 چاپ
دستگاه سازگار: DTC1000
درجه کیفیت :اصلی

45200

 
کد کالا : 45200
نام ریبون : ریبون رنگی – YMCKO
تعداد چاپ :500 چاپ
دستگاه سازگار: DTC4500
درجه کیفیت : اصلی

45202

 
کد کالا : 45202
نام ریبون :ریبون تکرنگ مشکی – Black
تعداد چاپ : 3000 چاپ
دستگاه سازگار: DTC4500
درجه کیفیت : اصلی

فیلتر براساس قیمت :