شرکت ایده کنترل سُها بین الملل

آدرس: تهران، خیابان فاطمی، کوچه فاطمی دوم روبروی وزارت کشور، خیابان خیری هولیقی (دوم) پلاک 13 طبقه 1

شماره تماس: 02187700333

ایمیل: info@icsi.ir