Monthly Archives: بهمن 1397

نحوه استفاده از کد تخفیف

راهنمای استفاده از کد تخفیفمرحله اول: محصول را انتخاب کنید.و افزودن به سبد خرید را بزنید. و وارد سبد خرید خود شوید. مرحله دوم: در سبد خرید کد کوپن یا کد تخفیف را در بخش کوپن وارد نمایید و اعمال تخفیف را بزنید تا کد اعمال شود مرحله سوم:اقدام به پرداخت را زده و مشخصات […]

Call Now Button