شرایط تعویض

تعداد رولهای خالی برندهای ذکر شده را می توانید از طریق پیک به دفتر شرکت ایده کنترل سها واقع در

تهران: بلوار کشاورز،ابتدای فلسطین شمالی، ساختمان عرفان، طبقه چهار،واحد نوزده ارسال کرده و بعد از هماهنگی با شماره 02186035700 ریبونهای جدید را به صورت رایگان تحویل بگیرید.

*توجه !

  • منظور از ست رولهای دوتایی است.مثلا 30 ست یعنی 30 تا رول خالی دوتایی

HOODO

1-  30 رول خالی یک ریبون رنگی
2-  10 رول خالی یک ریبون مشکی

Pointman

pointman
1- 30 ست رول خالی یک ریبون رنگی YMCKO
2- 20 ست رول خالی یک ریبون KO
3- 10 ست رول خالی یک ریبون مشکی K

اولیس

1-  20 رول خالی یک ریبون رنگی YMCKO
2-  10 رول خالی یک ریبونKO
3-  7 رول خالی یک ریبون مشکی K

پریماسی

پریماسی
1-  20 ست رول خالی یک ریبون رنگی
2-  10 ست رول خالی یک ریبون KO
2-  5 ست رول خالی یک ریبون مشکی

HIti

1-  20 ست رول خالی یک ریبون رنگی
1-  10 ست رول خالی یک ریبون KO
1-  5 ست رول خالی یک ریبون مشکی