چاپگر Ciaat برای چاپ و صد ور آنی و شخصی سازی انواع کارت، با قابلیت چاپ بر روی هر نوع کارت PVC اعم از ساد ه، مغناطیسی، هوشمند، کارتهای غیرتماسی، ترکیبی (چند منظوره) می باشد.

سایت :http://www.ciaat.in