نمایش یک نتیجه

قابل توجه کلیه ارگانهای دولتی و دانشگاهی ؛icsi در نظر دارد مواد مصرفی پرینترهای چاپ کارت را با قیمتی استثنایی در اختیار این سازمان ها قرار دهد.جهت بهره گیری از این تخفیف های ویژه، ارائه نامه درخواست به نام سازمان و برای کاردمی در قالب نامه اداری و سربرگ الزامی میباشد.

Call Now Button