ماژیک تمیزکننده هد چاپگر کارت-Alcohol Pen

کد کالا : Alcohol Pen
نام  : ماژیک الکلی – Alcohol Pen
دستگاه سازگار:Evolis – Ciaat – Hiti – Hodoo – Matica -Nisca – Screenchek – XID -Smart – Fargo
درجه کیفیت : غیر اصلی (چین)
سنجش
Call Now Button