Tag Archives: داده‌های کاربردی استاتیک امضا شده

مشخصات کارت مدار مجتمع برای سیستم های پرداخت

جلد 2 – امنیت و مدیریت کلید (نسخه 4.0) دامنه جلد 2 مشخصات کارت مدار مجتمع (ICC) : مشخصات سیستم با پرداخت به حداقل عملکرد امنیتی مورد نیاز برای تهیه کارت‌های مدار مجتمع (ICC) و پایانه ها را شرح می‌دهد. برای ارتباط آنلاین بین ICC و صادرکننده و مدیریت کلیدهای رمزنگاری در سطح ترمینال، صادر […]

Call Now Button