Tag Archives: کارت کتابخوانه

انواع کارت‌های شناسایی براساس اندازه فیزیکی

کارت‌های شناسایی خام در ضخامت ها، سایزها و  فرمت‌های متنوعی تولید می شود که هریک از این کارت‌های شناسایی عملکرد و کاربرد مخصوص به خود دارد. هر کارت شناسایی سه مشخصه ویژه دارد: طول، عرض و ضخامت طول و عرض کارت‌های شناسایی دارای چهار استاندارد می باشد: CR80, CR79, Xtended یا CR100 ضخامت نیز برحسب […]

Call Now Button