دوستی با طبیعت

1- 20 رول خالی یک ریبون مشکی،1000 پرینت
2- 50 رول خالی یک ریبونK0-پرینت 500 تایی
3- 60 رول خالی یک ریبون YMCK-پرینت 200 تایی
4- 60 رول خالی یک ریبون طلایی و نقره ای 1000 پرینت
زبرا
1- 10 رول خالی یک ریبون مشکی 1000 پرینت
2- 30 رول خالی یک ریبون رنگی 200 پرینت
هایتی CS200  سیات
1- 20 رول خالی یک ریبون مشکی 1000 پرینت
2- 30 رول خالی یک ریبون مشکی 2000 پرینت
3- 50 رول خالی یک ریبون رنگی 200 پرینت
ریبون اسمارت
1- 30 رول خالی یک ریبون تک رنگ 1200 پرینت
2- 40 رول خالی یک ریبون K0- پرینت 600 تایی
3- 50 رول خالی یک ریبون YMCK-پرینت 200 تایی
ریبون HODOO
1- 20 رول خالی یک ریبون مشکی 1000 پرینت
2-  50 رول خالی یک ریبون K0- پرینت 500 تایی
3- 50 رول خالی یک ریبون طلایی و نقره ای 1000 پرینت
4- 70 رول خلی یک ریبون YMCK-پرینت 200 تایی
ریبون پریماسی
1- 30 رول خالی یک ریبون K0- پرینت 600 تایی
ریبون پوینت من
1- 30 رول خالی یک ریبون K0- پرینت 500 تایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button